Co to jest eIDAS i co powoduje dla Polski?

July 1, 2023, 8:01 a.m.
eIDAS, czyli elektroniczne rozwiązanie dla Europy, ma na celu ułatwienie przepływu danych oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Skrót eIDAS pochodzi od "elektroniczna identyfikacja i usługi zaufania" i wchodzi w życie od 1 lipca 2016 roku. Co to oznacza dla Polski?
Co to jest eIDAS i co powoduje dla Polski?
Wprowadzenie eIDAS ma ogromne znaczenie dla Polski, zarówno dla jej obywateli, jak i przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Dotychczasowe regulacje dotyczące elektronicznej identyfikacji i usług zaufania były jedynie krajowe, co często uniemożliwiało łatwe korzystanie z usług elektronicznych za granicą. eIDAS ma na celu przełamanie tych barier i umożliwienie swobodnego przepływu danych oraz korzystania z różnorodnych usług elektronicznych w całej UE.
Dzięki eIDAS, polscy obywatele będą mogli korzystać z elektronicznych usług publicznych w innych krajach członkowskich, takich jak składanie wniosków o paszport czy prowadzenie działalności gospodarczej. To ogromne ułatwienie dla osób podróżujących, studiujących czy pracujących za granicą. Obywatele będą mogli również korzystać z bezpiecznych usług elektronicznych, takich jak podpisy czy uwierzytelniania elektroniczne, co znacznie ułatwi prowadzenie biznesu online czy załatwianie spraw urzędowych.
Przedsiębiorstwa polskie również będą miały znaczące korzyści z wprowadzenia eIDAS. Dzięki elektronicznej identyfikacji i usługom zaufania, będą mogły prowadzić działalność na rynkach zagranicznych łatwiej i bezpieczniej. Firmy będą mogły korzystać z usług elektronicznych, takich jak przesyłanie faktur czy podpisywanie umów elektronicznych, co przyspieszy procesy biznesowe i znacznie zwiększy efektywność.
Wprowadzenie eIDAS ma również pozytywny wpływ na administrację publiczną w Polsce. Dzięki możliwości korzystania z bezpiecznych usług elektronicznych, takich jak podpisy czy uwierzytelnianie, procesy urzędowe mogą zostać znacznie usprawnione. Obywatele będą mogli załatwiać sprawy urzędowe online, bez konieczności udania się osobiście do urzędu. To ogromne ułatwienie zarówno dla obywateli, jak i dla urzędników, którzy będą mogli skupić się na ważniejszych kwestiach.
Należy również zauważyć, że eIDAS ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie dostawcy usług elektronicznych muszą spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, co daje większą pewność, że nasze dane są chronione. Dzięki temu, obywatelom i przedsiębiorstwom można zaufać, że ich dane są odpowiednio zabezpieczone i że mogą korzystać z różnorodnych usług elektronicznych bez obaw o ich bezpieczeństwo.
Podsumowując, wprowadzenie eIDAS ma wiele korzyści dla Polski. Umożliwia swobodny przepływ danych oraz korzystanie z usług elektronicznych w całej UE, zarówno dla obywateli, przedsiębiorstw jak i administracji publicznej. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i usprawnienia w procesach biznesowych oraz urzędowych. Wprowadzenie eIDAS jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji społeczeństwa oraz integracji europejskiej i ma potencjał do znaczącego przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski.

Check out our services

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.

Other Posts: