Czy podpis cyfrowy jest legalny w Polsce?

July 1, 2023, 8 a.m.
Czy podpis cyfrowy jest legalny w Polsce?
Czy podpis cyfrowy jest legalny w Polsce?
Podpisy cyfrowe stały się nieodłącznym elementem w dzisiejszym świecie cyfrowym. Wraz z rozwojem technologii komputerowych i internetu, wiele krajów wprowadziło prawodawstwo regulujące stosowanie podpisów cyfrowych, w tym również Polska. Podpis cyfrowy przyczynił się do uproszczenia procesów administracyjnych oraz umożliwił szybkie i bezpieczne zawieranie umów na odległość. Jednak aby dowiedzieć się, czy podpis cyfrowy jest legalny w Polsce, należy się zaznajomić z odpowiednimi przepisami prawnymi.
W Polsce podpis cyfrowy jest uregulowany przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 716). Ta ustawa wprowadza pojęcie certum podpisu elektronicznego, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Oznacza to, że dokument podpisany cyfrowo ma taką samą moc prawno-dowodową jak dokument podpisany tradycyjnym sposobem. Ustawa określa również warunki, jakie musi spełnić podpis cyfrowy, aby być legalnym i wiążącym dla stron.
Dla wielu osób głównym zmartwieniem jest, czy podpis cyfrowy jest wystarczająco bezpieczny i wiarygodny. Tutaj warto wspomnieć o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych wewnętrznego rynku. Jest to tzw. eIDAS (electronic identification and trust services), które wprowadza standardy dla elektronicznej identyfikacji i usług zaufania w Unii Europejskiej.
Polska jest sygnatariuszem eIDAS i wdraża jego przepisy w prawodawstwie krajowym. Dzięki temu polskie podpisy cyfrowe są zgodne z normami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. eIDAS określa zasady identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania, podpisywania elektronicznego oraz usług zaufania, które gwarantują bezpieczeństwo i wiarygodność podpisów cyfrowych.
Warto podkreślić, że eIDAS gwarantuje, że podpisy cyfrowe dokonane w jednym kraju członkowskim UE są prawnie wiążące również w innych krajach Unii. Dzięki temu przedsiębiorcy czy osoby prywatne mogą swobodnie korzystać z podpisów cyfrowych w kontaktach transgranicznych, niezależnie od kraju, w którym dokument został podpisany.
Podsumowując, podpis cyfrowy jest legalny w Polsce i jest równoważny z tradycyjnym podpisem własnoręcznym. Polska jest sygnatariuszem eIDAS, co oznacza, że polskie podpisy cyfrowe są zgodne z unijnymi standardami identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Dzięki temu podpisy cyfrowe są prawnie wiążące nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach członkowskich UE. Oznacza to, że podpis cyfrowy jest bezpiecznym i wygodnym narzędziem, które usprawnia procesy zarówno w sferze biznesowej, jak i dla osób prywatnych.

Check out our services

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.

Other Posts: