Czy trzeba rysować swój podpis przy podpisie elektronicznym?

July 1, 2023, 2:50 p.m.
Czy trzeba rysować swój podpis przy podpisie elektronicznym? Odpowiedź na to pytanie związana jest z regulacjami wprowadzonymi przez europejską dyrektywę eIDAS (Regulacja o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania dla transakcji elektronicznych wewnętrznego rynku). Przyjrzyjmy się zatem, co dokładnie reguluje ta dyrektywa i jak wpływa ona na proces podpisywania elektronicznego.
Czy trzeba rysować swój podpis przy podpisie elektronicznym?
eIDAS, czyli regulacja (UE) Nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r., została wprowadzona w celu ujednolicenia prawa dotyczącego podpisów elektronicznych w UE oraz zapewnienia im równoważności z podpisami pisemnymi. Dyrektywa ta ma na celu ułatwienie i promowanie transakcji elektronicznych, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaufania do podpisów elektronicznych.
Zgodnie z eIDAS, podpis elektroniczny jest definiowany jako dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w celu potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej. Oznacza to, że podpis elektroniczny może przyjąć różne formy, a ręczne rysowanie podpisu nie jest obowiązkiem ani warunkiem koniecznym.
W przypadku podpisów elektronicznych, eIDAS wprowadza trzy rodzaje podpisów, które mają równe moc prawną: proste, złożone i zaawansowane. Podpis elektroniczny prosty może być stosowany w przypadku mało istotnych transakcji, gdzie nie jest wymagane wysokie zabezpieczenie. Podpis elektroniczny złożony i zaawansowany mają jednak silniejsze walory zabezpieczające i są wymagane w bardziej istotnych transakcjach.
Stosując podpis elektroniczny, eIDAS nakłada odpowiedzialność na dostawców usług zaufania, którzy są uprawnieni do wydawania certyfikatów podpisów elektronicznych. Dostawcy usług zaufania muszą spełniać określone wymagania i uzyskać akredytację, aby móc dostarczać certyfikowane składniki podpisu elektronicznego.
Korzystanie z podpisów elektronicznych zgodnych z eIDAS jest szeroko akceptowane w Unii Europejskiej. Podpisy elektroniczne, które spełniają wymogi dyrektywy, uznawane są za wiarygodne i zgodne z prawem. Mają one taką samą moc prawną jak podpisy pisemne i mogą być używane w oficjalnych dokumentach oraz umowach.
Podsumowując, eIDAS wprowadza zasady dotyczące podpisów elektronicznych, które ułatwiają i promują transakcje elektroniczne. Ręczne rysowanie podpisu nie jest konieczne ani wymagane przy korzystaniu z podpisu elektronicznego zgodnego z eIDAS. Ważne jest, aby podpis elektroniczny spełniał określone wymagania i był dostarczany przez odpowiednio akredytowanego dostawcę usług zaufania. Dzięki temu podpis elektroniczny ma równoważną moc prawną jak tradycyjny podpis pisemny.

Check out our services

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.

Other Posts: